وقایع صبح عاشورا (5)

مبارزه و شهادت یاران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السّلام) جنگی را که عمر بن سعد ملعون با افکندن تیر آغاز کرد و سپس لشکریان به پیروی از او تیراند...