sermon

برادران و خواهران؛ اگرچه یک موسم عبادی با فرصتهای بسیار برای تقرب به خداوند متعال به پایان می رسد ولیکن موسم عبادی دیگری را پیش رو داریم، برخی احتمالا می پرسند این مناسبت عبادی که فردا (شنبه) سراغ ما می آید، کدام است؟ آن عید مبارک فطر است که ما آن را یک مناسبت عبادی دانستیم و این امر را با احادیث شریفی توضیح خواهیم داد که در آنها برای ما چگونگی بزرگداشت روز عید آن گونه که خداوند متعال دوست می دارد نه آن طریقی که دل ما می خواهد، بیان شده است. بی تردید عید یک پدیده اجتماعی است که بسیاری از ملتها و امتها جشن می گیرند، زمانی که موفقیت، پیروزی و دستاوردی حاصل می شود، یک گرایش انسانی وجود دارد ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: