زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید، خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت می کنند


ثبت نام
sermon

  برادران و خواهرانم همچنان در بحث عناصر تشیع صحیح و پیروی راستین از اهل بیت (علیهم السلام) هستیم. آن اصول تشیع و ویژگیها و عناصری که بر ادعای ما در پیروی مان از اهل بیت (علیهم السلام) صحه می گذارد، کدامند؟ برخی از این ویژگیها را در خطبه های پیش از این بیان کردیم. و در این خطبه برخی دیگر از این عناصر را بیان می کنیم، از جمله: - حفظ روحیه جامعه و استحکام روابط اجتماعی: برادران و خواهرانم، زمانی که احادیث تربیتی از ائمه (علیهم السلام) در تاکید آنها بر سلامت روابط اجتماعی میان مومنان و حفظ استحکام این روابط را بررسی می کنیم، به نکته ای عجیب پی می بریم. حتی ما زمانی که برخی احادیث ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: