sermon

برادران و خواهران پیشتر درباره مسأله خانواده و اهمیت زیادی که خانواده به عنوان هسته اصلی باید داشته باشد صحبت کردیم و گفتیم که اگر خانواده سالم باشد، جامعه درست می شود و اگر خدای نکرده اینگونه نباشد، مفاسد عمومی ایجاد خواهد شد. البته مشکلات بسیاری وجود دارند، زمانی که انسان درباره این مشکلات بدون ورود به جزئیات صحبت می کند، گاهی مشکل وجود ندارد یعنی به شکل دقیق تشخیص داده نمی شود گاهی راه حل مشکل نیز درک نمی شود، اما زمانی انسان از یک مشکل واقعی صحبت می کند در حالی که برخی از مردم گمان می کنند که این صحبت به آنها مربوط نمی شود یا همانگونه که در خطبه اول گفتیم به این دلیل که در جهل به سر می بر ...

متن خطبه این هفته | آرشیو

زیارت به نیابت

نام خود را در صفحه زیارت به نیابت ثبت نمایید تا خادمان سادات حرم به نیابت از شما زیارت کنند.


ثبت نام

گالری عکس گالری دیداری
آمارها 60 بخش 9k فهرست 16m بازدید: