زیارت به نیابت

آستان قدس حسینی جهت ارائه خدمت به شیعیان و محبان امکان زیارت حضرت سیدالشهدا (علیه السّلام) به نیابت از درخواست کنندگان را فراهم نموده است.

زیارت حضرت امام حسین (علیه السّلام) .


به نیابت از ثبت کنندگان در این صفحه توسط خادمان سادات حرم مطهر انجام می پذیرد ، پیامها در داخل حرم مطهر قرار می گیرد