ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیرالمومنین(علیه السّلام)

  سیف ذوالجلال، صاحب ذوالفقار، حیدر کرّار حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) که با شجاعت و رشادتهای بی مانند هماوردی در نبرد نداشت بر سر سجاده ع...