بعد از ظهر عاشورا و دلاوری و شهادت آخرین یاران حضرت سید الشهدا (علیه السّلام) در میدان نبرد

 یاران حضرت سیدالشهداء (علیه السّلام) پس از نماز ظهر و با توجه به کم شدن تعداد اندک آنان و اوج گرفتن شدت حملات دشمن دفاع جانانه ای از حضرت امام ح...