مبارزه و شهادت خاندان بنی هاشم (3)

 مبارزه و شهادت پسران حضرت امام حسن (علیه السّلام) در واقعه کربلادرباره تعداد پسران حضرت امام حسن (علیه السّلام) که در رکاب حضرت سیدالشهداء (علیه...