وقایع پس از ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) تا زمان شهادت و وصایای ایشان

به نقل از کتب تاریخی حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) در ماه رمضان سال چهلم هجری چون دیگر شبهای زندگی مبارکشان به افطاری و غذای ساده اکتفا می نمودند و...