ممتاز شدن منزلت حضرت امیرالمومنین(علیه السّلام) و شجاعت، رشادت و دلاوریهای بی نظیر ایشان در غزوه خیبر(2)

  طبق نقل منابع تاریخی با گره خوردن کار غزوه خیبر حضرت رسول الله(صلی الله علیه و آله) چند تن از صحابه را برای نبرد با مرحب یهودی فرستادند ولی...