مصائب دختران حضرت امام حسین (علیه السّلام) و بانوان هاشمی پس از شهادت ایشان

 از دشواریهای سفر خاندان عترت (علیهم السّلام) از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و مواجهه با سپاهیان ابن زیاد (لعنه الله علیهم) که بگذریم، مصایب ع...