عزاداری و سوگواری فرشتگان و انبیاء الهی برای شهادت حضرت امام حسین (ع)

  عزاداری و برپایی مجالس عزا برای حضرت اباعبدالله (علیهم السّلام) از مظاهر بزرگداشت شعائر الهی است. بر مصیبت حضرت امام حسین (علیه السّلام)...