واقعه ردّ الشمس برای تاکید بر مقام و منزلت والای مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام)

در اکثر کتب حدیثی و کتابهایی که با موضوع فضایل حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) نوشته شده واقعه ردّالشمس نقل شده است. چنین رخدادی تبیین کننده مقام و م...