تغییر رفتار حضرت امام حسین(ع) در برابر معاویه در خطبه منی حج سال 58 هجری قمری

  1. مقدمه این نوشتار در صدد تبیین زمان و نحوه بیان تغییر رفتار حضرت امام حسین (علیه السلام) در برابر اعمال معاویه در طی حکومت او است....