اثبات فضیلت و برتری حضرت فاطمه (س) با نزول آیه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى»‏ در حق ایشان

شأن و منزلت والای حضرت فاطمه صدیقه (علیه السّلام) در نزد خداوند متعال سبب گردیده است که تأویل بسیاری از آیات قرآن به ایشان و اهل بیت عصمت (علیهم السّل...