نجف اشرف قطعه ای از بهشت

  در منزلت برخی از مکانها و بقعه های مطهر اخبار و احادیثی از معصومین (علیهم السّلام) به ما رسیده است. در باب نجف اشرف نیز اخباری در دست است که...