آمار خدمات پزشکی ارائه شده به شهروندان طی کمپین عطاء الامام الحسین (علیه السلام)

بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از هزینه نمودن بیش از 16 میلیارد دینار عراقی جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان عراقی در «کمپین پزشک...