تجهیز بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به آستان قدس حسینی به دستگاه توموگرافی سیار

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از امضای قرارداد با یک شرکت معتبر برای تجهیز بیمارستان تخصصی سرطان الوارث به دستگاه توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) سیار جهت خدمت رسانی به شهروندان در مناطق فقیرنشین خبر داد.

در بیانیه این بخش که نسخه ای از آن در اختیار سایت رسمی حرم مطهر قرار گرفته آمده است: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، جهت تجهیز بیمارستان تخصصی سرطان الوارث به دستگاه توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) سیار با یک شرکت معتبر بین المللی قرارداد امضا کردیم.

وی تصریح کرد: تعداد زیادی از شهروندان امکان دسترسی به مراکز درمانی دارای این دستگاه را ندارند، با دسترسی به این دستگاه می توانیم برای کشف و درمان زودهنگام مبتلایان اقدام نماییم.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه برای اولین بار چنین خدماتی در عراق ارائه می شود؛ اضافه کرد: این دستگاه دیجیتال سیار قابلیت تشخیص انواع تومورها را دارد.

شایان ذکر است که بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی مسئولیت مجموعه ای از مؤسسات پزشکی و آموزشی و همچنین حوزه های تحقیقاتی و صنایع دارویی را بر عهده دارد و با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، جهت ارائه خدمات رایگان و نیمه رایگان به نیازمندان فعالیت می نماید.

پیوست ها