موافقت متولی شرعی حرم مطهر حسینی با اعزام سی نفر از بیماران تحت درمان بیمارستان تخصصی سرطان الوارث

مسئول بخش درمان و آموزشهای دانشگاهی آستان قدس حسینی اعلام کرد که سی نفر از مبتلایان به بیماری سرطان که در بیمارستان تخصصی سرطان الوارث در حال درمان می...