ارائه خدمات پزشكى به بيش از شصت و چهار هزار نفر توسط مركز درمان در منزل ميزان وابسته به آستان قدس حسينى در سال ٢٠٢٣

مرکز درمان در منزل میزان وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی آمار خدمات رایگان ارائه شده به شهروندان در سال ٢٠٢٣ را اعلام کرد.

مدير مركز بهاء الوائلی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: با رهنمودهاى نماينده مرجعيت عالى و متولى شرعى حرم مطهر، شيخ عبدالمهدى كربلائى، در حمایت و کمک به بیماران استان کربلا و ايجاد امنيت درمانی در عراق مرکز درمان در منزل میزان ایجاد شد.

وی تصریح کرد: اين مركز در سال 2023 به بیش از شصت و چهار هزار نفر از جمله هزار یتیم خدمات بهداشتى و درمانى ارائه كرده است.

وی افزود: اکثر خدمات به شهروندان در خانه سالمندان، افراد با نیازهای خاص، ایتام و نیازمندان ارائه شده است و آستان قدس حسینی همه هزینه های مربوط به خدمات و همچنین دستمزد پرسنل پزشکی و هزینه عملیاتی تجهیزات پزشکی را تامین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز میزان با ارائه بهترين خدمات درمانى به بيماران در محل سكونت در بسیاری از موارد اورژانسی و غیر اورژانسی کمکهاى فراوانى به هموطنان كرده است.

پیوست ها