راه اندازی کمپین معاینه و درمان چشم با همکاری گروه پزشکی المیثاق توسط آستان قدس حسینی

مرکز چشم پزشکی حضرت زینب کبری (علیها السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از راه اندازی کمپین معاینه و درمان بیماران به همکاری مرکز پزشکی المیثاق از یازدهم رجب و به مدت ده روز خبر داد. 

دکتر عدی السلامی مدیر این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی کمپین معاینه و درمان بیماران به همکاری مرکز پزشکی المیثاق از یازدهم رجب و به مدت ده روز راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: این کمپین شامل ویزیت پزشک، کلیه مداخلات مشاوره و معاینه چشم با استفاده از کلیه دستگاه های مرکز مانند بینایی چشم، معاینه شبکیه، فشار داخل چشم و سایر معاینات و خدمات آزمایشگاه خواهد بود. 

وی افزود: در مورد عمل جراحی، حق الزحمه جراحان نیز توسط آستان قدس حسینی پرداخت می شود و هزینه لوازم پزشکی، لنزها با قیمت بسیار پایینی توسط بیمار پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: پزشکان متخصص جراحی چشم از داخل عراق و بیش از چهل نفر از خارج عراق به همراهی کادر این مرکز و مدیریت بهداشت استان کربلا در این کمپین مشارکت خواهند کرد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی پیرو رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، کمپینهای متعددی را جهت ارائه خدمات درمانی به شهروندان به ویژه خانواده های شهدا، مستمندان و افراد با درآمد محدود به صورت رایگان و از تمامی استانهای کشور برگزار می کند.

پیوست ها