عقد قرارداد با شرکتهای بین المللی جهت خرید پروتز زانو توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی با توجه به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی هزینه خرید و انجام عملهای جراحی پروتز زانو را بر عهده می گیرد.

مهندس عباس عبدعلی معاون اداری بیمارستان سفیر الحسین (علیه السّلام) در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلائی، کمپینی برای اجرای جراحی آرتوپلاستی زانو برای خانواده های نیازمند به صورت رایگان راه اندازی شده است.

 وی افزود: پرسنل پزشکی بیمارستان سفیر الحسین (علیه السّلام) تاکنون هفت جراحی را انجام داده اند و مرحله اول این کمپین شامل پنجاه شهروند خواهد بود.

وی با بیان اینکه حرم مطهر حسینی برای خرید پروتز زانو و ارائه رایگان به خانواده های نیازمند با بهترین شرکتهای معتبر بین المللی قرارداد بسته است، خاطرنشان کرد: قیمت یک پروتز سه میلیون دینار عراقی است و جراحی توسط کادر عراقی با تجربه در این تخصص انجام می شود.

پیوست ها