لبیک فرزندان مرجعیت به ندای مرجعیت عالی در حمایت از زلزله زدگان سوری

فرزندان مرجعیت امروز به ندای مرجعیت عالی لبیک گفتند و در حمایت از زلزله زدگان به سوریه شتافته اند. اولین کاروان امدادرسانی از حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) به سمت سوریه اعزام شد. همچنین هیأتهایی جهت امدادرسانی لجستیکی نیز از شهرهای مختلف کشور عراق این کاروان را همراهی می کند. 

کاروانی شامل سیصد و هفتاد و پنج خودرو حامل بیش از هزار تن مواد غذایی برای احتیاجات شهروندان سوری به سوریه ارسال شده است. یک گروه پزشکی متشکل از تخصصهای گوناگون کاروان امداد رسانی را همراهی می کند. 

دو اتاق هماهنگی یکی در عراق و دیگری در کشور سوریه جهت هماهنگی در امدادرسانی تشکیل شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی