زیارت حرم مطهر امامین عسکریین (علیهما السلام) توسط متولی شرعی آستان قدس حسینی و اطلاع ایشان از مراحل بازسازی در آستان

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به همراه برخی از مسئولان حرم مطهر به زیارت حرم مطهر امامین عسکریین (علیهما السلام) در شهر سامرا مشرف...