آمار خدمات پزشکی ارائه شده به شهروندان طی کمپین عطاء الامام الحسین (علیه السلام)

بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از هزینه نمودن بیش از 16 میلیارد دینار عراقی جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان عراقی در «کمپین پزشکی رایگان عطاء الامام الحسین (علیه السلام)» خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ بخش بهداشت، درمان و آموزشهای پزشکی طی بیانیه ای در این خصوص اظهار داشت: آستان قدس حسینی تا روز دوشنبه گذشته مصادف با 18/9/2023 میلادی مبلغ 16.063.231.000 دینار عراقی جهت اجرای کمپین درمانی رایگان هزینه نموده است. 

در ادامه بیانیه آمده است: در مدت زمان اجرای این کمپین 4815 عمل جراحی، 260540 ویزیت پزشکی در تمامی مراکز و بیمارستانهای آستان قدس حسینی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است که به دستور نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی کمپین درمانی رایگان از تاریخ 3/8/2023 به مدت چهل روز در تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی آستان قدس حسینی اجرا گردید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی