تامین امنیت زائران حسینی با همکاری پنج هزار خادم افتخاری و با استفاده از دستگاه های امنیتی پیشرفته و بیش از هزار و چهارصد دوربین مداربسته

بخش حفاظت آستان قدس حسینی از به کارگیری تمامی توان آستان جهت تامین امنیت زائران و انجام موفقیت آمیز مراسم زیارت به ویژه زیارت عاشورای حسینی خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول بخش حفاظت آستان قدس حسینی در این خصوص اظهار داشت: بخش حفاظت برنامه امنیتی ویژه زیارت عاشورا را با همکاری تمامی ادارات امنیتی اجرا نموده است و امسال بیش از پنج هزار خادم افتخاری در اجرای طرح حفاظتی آستان قدس حسینی همکاری خواهند داشت. 

حاج رسول فضاله افزود: دستگاههای پیشرفته حفاظتی علاوه بر هزار و چهارصد دوربین مدار بسته در اجرای طرح امنیتی به کار گرفته خواهد شد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی