آمادگی آستان قدس حسینی جهت شرکت در پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه

شعبه‌ نمایشگاه‌ها وابسته به بخش رسانه آستان قدس حسینی از حضور خود در پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه که از روز پنجشنبه دوم آذر ماه افتتاح می شود، به مدت ده روز خبر داد. 

علی مامیثه الموسوی، مسئول این شعبه در گفتگو با وبسایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: حرم مطهر آمادگیهای لازم را جهت شرکت در پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه دارد. این نمایشگاه از روز پنجشنبه و با حضور بیش از سیصد ناشر از کشورهای مختلف به مدت ده روز برگزار می شود.

وی توضیح داد: شعبه نمایشگاه‌ها به فکر انتخاب عناوین هدفمندی است که مورد توجه قوم کرد و مخاظبان عراقی و عرب به طور کلی باشد و آستان قدس حسینی با ارائه ششصد عنوان کتاب از انتشارات دینی، فرهنگی و علمی خود و عرضه کتب و مجلاتی به زبان کردی در نمایشگاه کتاب سلیمانیه شرکت نموده است.

وی افزود: نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، توجه زیادی به حضور حرم مطهر در نمایشگاه‌های کتاب و رویدادهای فرهنگی داخلی و بین‌المللی و اهمیت فراوان آنها به دلیل تنوع مذاهب و حضور مؤسسات انتشارات بین المللی و در نتیجه رسیدن به هدف نهایی که تشویق جامعه به مطالعه می باشد؛ دارد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی از طریق شعبه نمایشگاه های وابسته به بخش فعالیتهای عمومی تلاش زیادی برای حضور در این گونه رویدادهای بین المللی در داخل و خارج از کشور عراق دارد تا فعالیتهای فکری - فرهنگی حرم را از طریق انتشار عناوین مختلف کتب و مجلات نشان دهد.

پیوست ها