شرکت متخصصان بیمارستان تخصصی درمان سرطان الوارث وابسته به آستان قدس حسینی در چهل و ششمین کنگره بین المللی بیمارستانها در لیسبون پرتغال

بیمارستان تخصصی درمان سرطان الوارث وابسته به آستان قدس حسینی در چهل و ششمین کنگره بین المللی بیمارستانها که در استان لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد؛ شرکت کرد.

دکتر حیدر العابدی، رئیس بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی گفت: بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به حرم مطهر در چهل و ششمین کنگره بین المللی بیمارستانها که در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد، شرکت نمود. 

‎ وی توضیح داد: شرکت در کنفرانس با انتشار پوسترهای علمی بود که در آن توضیح برنامه‌ها و تلاشهای مستمر بیمارستان برای ارائه مراقبتهای بهداشتی خاص بیماران ارائه می گردید.

وی افزود: این کنگره فرصتی برای تعامل با متولیان مراقبتهای بهداشتی در جهان، ارتباط با بیمارستانهای بین المللی و تلاش برای استفاده از تجربیات آنها و انتقال آن به بیمارستان تخصصی سرطان الوارث بود.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان الوارث جهت توسعه مهارتهای فنی و اداری پرسنل خود سعی به بازکردن افقهای همکاری با نهادهای بین المللی می نماید. مشارکت بیمارستان الوارث نه فقط به عنوان نماینده حرم مطهر حسینی بلکه به عنوان تنها نماینده عراق در این کنگره شرکت کرد. 

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی اعلام کرد که بیمارستان تخصصی درمان سرطان وارث الانبیاء، به عنوان اولین مرکز آموزشی برای اخذ بورد بین المللی فیزیک پزشکی معتبر در عراق معرفی شده است و آن را یک دستاورد بزرگ برای این بیمارستان می باشد.

پیوست ها