بازسازی زیرساختهای ساختمان امنیت گردشگری کربلا توسط بخش نگهداری آستان قدس حسینی

کادر فنی و مهندسی در بخش نگهداری آستان قدس حسینی در مدت کوتاهی کار بازسازی اداره امنیت گردشگری در استان کربلا به پایان رساندند.

مهندس عبدالحسن محمد، رئیس بخش نگهداری آستان قدس حسینی، در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با دستور مستقیم نماینده مرجعیت و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، و بر اساس درخواست مسئولان اداره امنیت گردشگری کربلا، پرسنل ما کار بازسازی ساختمان این اداره را به پایان رساندند.

وی توضیح داد: کارکنان ما علاوه بر نصب دربهای آلومینیومی و سیمانکاری کف، سرویسهای بهداشتی و دیوارها را نیز بازسازی کردند و همچنین شبکه آب و فاضلاب پس از فرسودگی و غیرقابل استفاده شدن به طور کامل بازسازی شد.

شایان ذکر است که کارکنان بخش فنی آستان قدس حسینی بنا به درخواست متولیان امر و با هماهنگی دستگاه های ذیربط، تعمیر و بازسازی بعضی از ساختمانهای مدارس دولتی را انجام می دهد.

پیوست ها