اعلام میزان مبلغ زکات فطره از سوی دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی)

دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) میزان فطریه امسال (۱۴۰۱ هجری شمسی / ۱۴۴۳ هجری قمری) را دو هزار و دویست و پنجاه دینار عراقی برای هر فرد بدل از آرد اعلام کرد.

بنا بر استفتای مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) که در سایت رسمی ایشان اعلام شده مقدار فطریه معادل سه کیلوگرم گندم یا جو یا کشمش یا خرما یا برنج یا هر آنچه که قوت غالب فرد به شمار می رود و یا پرداخت بهای معادل آن است.

بدیهی است که بهای موارد یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین مومنان باید ارزش هر یک کیلوگرم از این مواد را در کشور خود پیش از پرداخت نقدی آن در نظر بگیرند.

فطریه را باید به فقرا و مساکینی پرداخت کرد که مستحق زکات هستند. البته باید توجه داشت که اگر پرداخت‌کننده غیر هاشمی (غیر سیّد) باشد جایز نیست فطریه خود را به سید هاشمی بدهد و همچنین جایز نیست فطریه را به کسی پرداخت کرد که نفقه ‌اش بر پرداخت‌کننده زکات واجب باشد مانند پدر و مادر و همسر و فرزند.

شرایط واجب شدن زکات فطره عبارتند از:

1- بالغ باشد.

2- عاقل باشد و بی‌هوش نباشد.

3 -غنی باشد یعنی فقیر نباشد.

بنابراین چنانچه این شرایط کمی قبل از غروب آخرین روز ماه رمضان تا لحظات آغازین شب عید فطر برای مکلف فراهم شود، خارج کردن زکات فطره از خود و کسانی که عرفاً تحت تکفل او محسوب می‌شوند واجب است هرچند نفقه آنها بر او واجب نباشد بلکه ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر این شرایط در فاصله بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود نیز زکات فطره واجب است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی