اعلام میزان مبلغ زکات فطره از سوی دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی)

دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) میزان فطریه امسال (۱۴۰۱ هجری شمسی / ۱۴۴۳ هجری قمری) را دو هزار و دویست و پنجاه...