توضیحات بخش حفاظت در خصوص مکانیسم مدیریت هزاران خادم افتخاری در زیارت اربعین

واحد خادمان افتخاری وابسته به بخش حفاظت آستان قدس حسینی مکانیسم مدیریت هزاران خادم افتخاری در ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی را اعلام نمود. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ معاون مسئول بخش حفاظت در این خصوص گفت: آستان قدس حسینی قبل از زیارت اربعین برنامه کاملی را ویژه مدیریت بخشها و واحدهای حرم مطهر و تنظیم زیارت اربعین حسینی تدارک دید. واحد خادمان افتخاری اهمیت ویژه ای در زیارتهای میلیونی دارد و طبق برنامه و قوانین از پیش تعریف شده خادمان افتخاری در بخشهای حرم که نیاز به نیرو دارند فعالیت می نمایند. 

علی شاکر افزود: وظیفه اصلی کارکنان افتخاری که در اربعین امسال بیش از ده هزار نفر بود، فعالیت در بخشهای حفاظتی و خدماتی بود، کارکنان افتخاری بیشتر در ورودیها و خروجیهای آستان مقدس مستقر شدند و برخی دیگر در ایستگاههای حفاظتی در اطراف حرم و در مراکز ارشاد زائران و همچنین جهت نظافت اطراف حرم فعالیت نمودند.  

وی ادامه داد: کارکنان افتخاری از کشورهای دیگر نیز در این زیارت مشارکت داشتند که آنان در مناطق مهم جهت ترجمه و ارائه خدمت به زائران خارجی بهره گرفته شد. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با به کارگیری تمامی بخشها وموسسات و مراکز خود تلاش دارد که به زائران محترم بهترین خدمات را ارائه نماید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی