انتقال هوایی آسیب دیدگان زلزله اخیر و درمان آنان در بیمارستانهای آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از برنامه پزشکی خود جهت یاری رساندن به مجروحان زلزله اخیر در سوریه خبر داد. در این راستا هماهنگیهای لازم با وزارت بهداشت عراق و سوریه جهت انتقال هوایی مجروحان به کربلا و درمان آنان در بیمارستانهای آستان قدس حسینی صورت خواهد گرفت. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ بهاء الوائلی عضو هیات پزشکی و آموزشی آستان قدس حسینی در این خصوص اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای مرجعیت عالی هیاتی از بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی حرم مطهر به همراه کاروان امدادرسانی حرم مطهر به کشور سوریه اعزام شده اند. 

وی افزود: همچنین این هیات در حال هماهنگی با وزارت بهداشت دو کشور است تا با انتقال هوایی بتوانیم آسیب دیدگان زلزله را در بیمارستانهای آستان قدس حسینی در کربلا درمان نماییم.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی