ارسال سومین کاروان کمکهای انسان دوستانه حاوی (800) تن مواد غذایی و پزشکی به آسیب دیدگان سوری

ترجمه ویدیو: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، سومین کاروان کمکهای انسان دوستانه به زلزله زدگان سوری عازم کشور سوریه...