ارسال سومین کاروان کمکهای انسان دوستانه حاوی (800) تن مواد غذایی و پزشکی به آسیب دیدگان سوری

ترجمه ویدیو: 

با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، سومین کاروان کمکهای انسان دوستانه به زلزله زدگان سوری عازم کشور سوریه شد.

بیش از هشتصد تن موادغذایی و پزشکی طی این کاروان به شهروندان آسیب دیده سوری ارسال خواهد شد. 

به تمامی هیئت های حسینی و کسانی که در ارسال این کاروان به زلزله زدگان مساهمت داشتند تبریک می گویم. این اقدام ما خالصانه و امام حسین دوستانه جهت یاری شهروندان کشور سوریه که از زلزله آسیب دیده اند، صورت گرفته است. 

با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی، اقدامات بسیاری به همت آستان قدس حسینی جهت یاری زلزله زدگان کشور سوریه صورت گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به اعزام آسیب دیدگان زلزله به استان کربلا و درمان رایگان آنها در بیمارستان های آستان قدس حسینی و همچنین درمان بیماران سرطانی در بیمارستان های حرم و تجهیز بیمارستان های مناطق زلزله زده به مواد مورد نیاز درمانی و ارسال کاروان های حاوی مواد غذایی اشاره کرد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی