کمکهای انسان دوستانه و توزیع مواد غذایی بین خانواده های مسیحی آسیب دیده از زلزله در منطقه المزه دمشق

با نظر به رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی؛ نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی کمکهای انسان دوستانه و مواد غذایی بین خانواده های مسیحی آسیب دیده از زلزله در دمشق توزیع شد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ آقای احمد فهد یکی از اعضای مسئولان آستان در این خصوص اظهار داشت: هیأتی از آستان قدس حسینی جهت توزیع کمکهای انسان دوستانه به «منطقه المزه» یکی از مناطق دمشق اعزام شد.

وی افزود: این هیأت ضمن دیدار با كشيش آن منطقه و آگاهی از اوضاع معیشتی و نیازهای خانواده های مسیحی آسیب دیده از زلزله به توزیع مواد غذایی و مساعدتهای انسان دوستانه و پوشاک گرم در بین آنان اقدام نمود.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی به ارائه خدمات پزشکی و انسان دوستانه و توزیع مواد غذایی به خانواده های آسیب دیده سوری در دو استان لاذقیه و حلب ادامه می دهد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی