هزینه بیش از پانصد میلیون دینار در ماه گذشته جهت درمان صدها بیمار از استانهای مختلف کشور عراق توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از هزینه بیش از پانصد میلیون دینار جهت معاینه و درمان بیماران در بیمارستانهای وابسته به حرم مطهر در یک ماه گذشته خبر داد.

احمدرضا الخفاجی، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در آستان قدس حسینی در مصاحبه با سایت رسمی آستان اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی صدها درخواست از طریق شبکه های اجتماعی یا با مراجعه حضوری شهروندان هنگام برپایی نماز جماعت در صحن مطهر حسینی جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به دست ما رسیده است.

وی توضیح داد که بیش از چهارصد بیمار از استانهای مختلف عراق در موسسات، بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به حرم با هزینه ای بیش از پانصد میلیون دینار در یک ماه گذشته درمان شده اند.

شایان ذکر است روزانه هنگام برپایی نماز جماعت شهروندان از شهرهای مختلف عراق برای ملاقات با نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، و اخذ موافقت جهت تسهیل و تخفیف در هزینه های درمان در مراکز پزشکی وابسته، به حرم مطهر حسینی مراجعه می نمایند.

پیوست ها