کمپین رایگان جراحی آرتوپلاستی زانو برای خانواده های نیازمند توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از راه اندازی کمپینی جهت انجام جراحیهای آرتوپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو به صورت رایگان برای خانواده های نیازمند خبر داد .

 مهندس عباس عبد علی معاون اداری بیمارستان سفیر الحسین (علیه السلام) در گفتگو با سایت رسمی حرم گفت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، بیمارستان سفیر الحسین (علیه السلام) کمپینی جهت انجام جراحیهای تعویض مفصل زانو برای خانواده های نیازمند به صورت رایگان راه اندازی شد.

وی افزود: این بیمارستان با انجام اولین عمل جراحی بر روی یک دختر از استان ذی قار این کمپین را آغاز کرد و مرحله اول این کمپین شامل درمان پنجاه شهروند از استانهای مختلف عراق خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: خرید پروتز توسط حرم مطهر صورت می گیرد و انجام عمل جراحی تعویض مفصل بر عهده کادر درمانی بیمارستان سفیر الحسین (علیه السلام) می باشد.

پیوست ها