منزلگاههای پیموده شده توسط کاروان خاندان عصمت و طهارت (علیهم السّلام) از کوفه تا شام بلا (6)

نامهای بسیاری از منزلگاههایی که خاندان عترت (علیهم السّلام) در راه کوفه تا شام پیمودند در بسیاری از مقاتل معروف نیز نیامده است چه برسد به سختیها و رن...