مبارزه و شهادت خاندان بنی هاشم (2)

به نقل قریب به اتفاق مقاتل هنگامی همه یاران حضرت سیدالشهداء (علیه السّلام) به شهادت رسیدند حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) به برادران مادری خود؛ عبد...