منزلگاههای پیموده شده توسط کاروان خاندان عصمت و طهارت (علیهم السّلام) از کوفه تا شام بلا (4)

در مظلومیت خاندان عترت (علیهم السّلام) همین بس که رنجها و سختیهایی که در مسیر کوفه تا شام کشیدند آنگونه که باید در تاریخ ثبت نشده است و حتی منابع شیعی...