بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد

به طور خلاصه علل از اسب بر زمین افتادن حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السّلام) در مقاتل و کتب تاریخی را به دلایل ذیل ذکر نموده اند: پس از تیرانداز...