اعمال و رفتار حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) در طول سالهای متمادی زندانهای ظلمانی بنی عباس

  حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) به مدت طولانی در زندانهای تاریک و دلگیر هارون الرشید (لعنه الله علیه) زندانی بودند و بدین ترتیب دوستان و...