منزلگاههای پیموده شده توسط کاروان خاندان عصمت و طهارت (علیهم السّلام) از کوفه تا شام بلا (7)

جُوسِيَةدر برخی از کتب تاریخی منزلگاهی که خاندان عترت (علیهم السّلام) پس از حمص، خندق طعام و القصیر پیمودند، جوسیه نام برده شده است.بلاذری در معجم الب...