کمپین رایگان جراحی آرتوپلاستی زانو برای خانواده های نیازمند توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از راه اندازی کمپینی جهت انجام جراحیهای آرتوپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو به صورت رایگان برای خانواده های نیازمند خبر داد . مهند...