تولیت آستان قدس حسینی: اجرای پروژه های درمانی جهت فراهم شدن بستر درمان رایگان و نیمه رایگان برای هموطنان عراقی

حاج حسن رشید العبایجی، تولیت آستان قدس حسینی، با تاکید بر اینکه هموطنان عراقی برای حرم مطهر حسینی هیچ فرقی ندارند، افزود: حرم مطهر با اجرای پروژه های درمانی، امکان درمان رایگان و نیمه رایگان هموطنان عراقی را در داخل عراق فراهم نموده است.

تولیت آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: هزاران عراقی مجبور بودند برای درمان به خارج از کشور سفر کنند و بسیاری از آنها برای تأمین هزینه های درمان اقدام به فروش اموال خود می کردند. حرم مطهر با اجرای بسیاری از پروژه های درمانی، مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی ایجاد نموده است که با ارائه خدمات به صورت رایگان و نیمه رایگان نیاز هموطنان عراقی را مرتفع می سازد.

وی تصریح کرد: این اقدام باعث صرفه جویی میلیاردی می گردد و از نظر اقتصادی برای عراق صرفه جویی ارزی خوبی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان توان انجام آزمایشات و خرید دارو را ندارند؛ افزود: حرم مطهر همیشه پشتیبان هموطنان از تمام استانهای عراق از شمال تا جنوب و شرق تا غرب می باشد. هموطنان امروزه به کادر درمانی حرم مطهر جهت تشخیص، معاینه و ارائه خدمات درمانی اعتماد کامل دارند.

شایان ذکر است؛ آستان قدس حسینی به دستور و رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، تمام تلاش خود را می کند تا بهترین خدمات درمانی، آموزشی و انواع خدمت رسانیها را به همه هموطنان عراقی ارائه نماید.

پیوست ها