هزینه بیش از پانزده میلیارد دینار در ده سال گذشته جهت حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان توسط آستان قدس حسینی

بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان آستان قدس حسینی هزینه های رسیدگی به امور خانواده های شهدا و جانبازان و خدمات ارائه شده به آنان از تاسیس این بخش در سال 2014 تاکنون را اعلام کرد.

احمد رسول رئیس این بخش در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: آستان قدس حسینی از طریق بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان مبلغی بیش از پانزده میلیارد دینار جهت ارائه خدمات گوناگون به خانواده های شهدا و جانبازان هزینه کرده است. وی افزود: این بخش در سال 2014 با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر حسینی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، برای ارائه خدمات لازم به خانواده های شهدا و جانبازان تاسیس گردید.

وی با اشاره به اینکه این بخش خدمات مختلفی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی را به صورت رایگان به خانواده شهدا و جانبازان ارائه می کند، افزود: تاکنون بیش از هزار و پانصد نفر از جانبازان را جهت درمان به خارج از کشور فرستاده است و همچنین به بیش از پانصد نفر در عراق خدمات درمانی به صورت رایگان ارائه شده است که شامل انجام عملهای جراحی مختلف و کاشت پروتز (اندامهای مصنوعی) می باشد.

وی افزود : این بخش ماهانه بیش از صد مورد را به بیمارستانهای وابسته به حرم مطهر جهت استفاده از خدمات درمانی رایگان با هزینه آستان قدس حسینی معرفی می کند و همچنین با ارائه حمایتهای آموزشی شامل پیگیری امور فرزندان شهدا در مدارس استان کربلا و بقیه استانهای عراق و ارائه حمایتهای معنوی و مادی به آنها فعالیت می کند.

وی خاطرنشان کرد: این بخش در بعد اجتماعی نیز خدمات مختلفی مانند ساخت و بازسازی منازل مسکونی و تهیه اثاثیه و لوازم برقی و کمکهای مادی به خانواده های شهدا و جانبازان ارائه می کند و تا کنون بیش از صد منزل جدید ساخته و تحویل این خانواده ها داده است.

وی تاکید کرد این خدمات نه تنها در استان کربلا بلکه در بیشتر استانهای عراق ارائه می شود.

قابل ذکر است که آستان قدس حسینی جهت رسیدگی به امور خانواده های شهدا و ارائه بهترین خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی به آنان بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان را تاسیس نموده است.

پیوست ها