آمار خدمات رایگان ارائه شده در سال گذشته توسط بیمارستان تخصصی سرطان وابسته به آستان قدس حسینی

بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار افرادی را که از خدمات این بیمارستان در سال گذشته استفاده کردند و همچنین هزینه پرداخت شده حرم مطهر جهت ارائه خدمات رایگان را اعلام نمود.

دکتر حیدر العابدی رئیس بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: بیمارستان تخصصی سرطان الوارث از زمان تاسیس تاکنون و به شکل مستمر جهت ارائه خدمات با کیفیت به صدها بیمار به ویژه کودکان تلاش نموده است و با توجه به راهنماییهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، همه خدمات ارائه شده در این بیمارستان به کودکان زیر پانزده سال به صورت رایگان بوده است.

وی افزود: آستان قدس حسینی مبلغ 15,194,949,977 دینار در بیمارستان تخصصی سرطان الوارث جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان و درمان هشت هزار و چهارصد و شصت و یک مبتلا به سرطان از استانهای مختلف عراق در طول سال 2023 هزینه کرده است.

پیوست ها