هزینه بیش از هشتصد میلیون دینار جهت حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان در سال 2023 توسط آستان قدس حسینی

بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان وابسته به آستان قدس حسینی از هزینه هشتصد و بیست میلیون دینار در سال 2023 جهت حمایت و رسیدگی به امور خانواده های شهدا و جانبازان خبر داد .

عماد الجشعمی مسئول واحد رسانه وابسته به بخش نظارت بر خانواده های شهدا و جانبازان گفت: آستان قدس حسینی در راستای اجرای توصیه های نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، رسیدگی و حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان جهاد کفایی و نیروهای مسلح را بر عهده گرفته است و در سال 2023 هزینه ای بالغ بر هشتصد میلیون دینار جهت حمایت از این قشر از جامعه پرداخت نموده است.

وی تصریح کرد: هزینه های مالی در چند حوزه صرف شده است که از جمله می توان از مراقبتهای درمانی از مجروحان و خانواده های شهدا، پیگیری درمان آنها در مراکز وابسته به حرم مطهر، جهت ساخت منازل مسکونی، کمکهای بلاعوض و پرداخت حقوق به خانواده های شهدای حادثه عزاداری دسته طویریج و غیره اشاره کرد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با پیروی از رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی شیخ عبدالمهدی الکربلایی، بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان را جهت رسیدگی و ارائه بهترین خدمات به این قشر از جامعه و خانواده هایشان تاسیس کرده است.

پیوست ها