انجام بیش از دو هزار جلسه دیالیز در مدت صد روز برای بیماران و زائران از داخل و خارج از عراق در مرکز دیالیز سلامتک وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز دیالیز سلامتک وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی از انجام بیش از دو هزار جلسه دیالیز در مدت زمان صد روز برای بیماران از استانهای مختلف عراق و زائران از کشورهای مختلف خبر داد. 

ناظر کل مرکز میکروبیولوژی بهاء الوائلی در گفت و گو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: از برکات حضرت امام حسین (علیه السلام) و با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی مرکز دیالیز سلامتک بیش از دو هزار جلسه دیالیز در مدت زمان صد روز برای بیماران از استانهای مختلف عراق و زائران از کشورهای مختلف و به صورت رایگان انجام شده است.

وی تصریح کرد: این مرکز با دستگاههای جدید دیالیز می کند و بیمار بدون نیاز به همراه برای دیالیز به این مرکز مراجعه می کند و کادر درمانی و پرستاری کلیه خدمات بهداشتی را به آنها ارائه می دهند. 

وی افزود: یک کادر متخصص در زمینه حمایتهای روانی در این مرکز مستقر می باشد و کلیه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده در این مرکز برای تمامی بیماران رایگان بوده و هزینه آن توسط آستان قدس حسینی پرداخت می شود.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی با پیروی از رهنمودهای مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر اهمیت بسیاری به ارائه بهترین خدمات درمانی برای بیماران می دهد.

پیوست ها