مساعدت پنجاه و شش میلیارد دیناری توسط آستان قدس حسینی برای شهروندان گامی در جهت تبدیل کربلا به قطب درمان در عراق

دکتر ستار الساعدی مدیر بخش بهداشت و درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی با اعلام مساعدت پنجاه و شش میلیارد دیناری برای کمک هزینه های درمانی توسط آستان قدس حسینی به شهروندان گفت: کربلاء دارای ظرفیتهای مناسب برای تبدیل شدن به قطب پزشکی و درمانی در عراق می باشد. 

آقای الساعدی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر افزود: شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی دینی و متولی شرعی آستان قدس حسینی همیشه تاکید دارند که کربلاء باید پایتخت پزشک و درمانی عراق باشد و من به صراحت اعلام می کنم که ما تمام امکانات لازم برای این امر را در اختیار داریم. وی تاکید کرد: ما برای دستیابی به این موفقیت تمام تلاش خود را انجام می دهیم.

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی