اتمام برنامه ریزیهای آستان قدس حسینی برای برگزاری عزاداری ماه محرم با شرکت بیش از دویست موکب و هیاتهای عزاداری و خدماتی

بخش شعائر و موكبهای حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به دو آستان مطهر حسینی و عباسی توصیه ها و دستورالعملهای ویژه برگزاری عزاداری در دهه اول محرم را...