ساخت بیمارستان تخصصی زنان و زایمان در شهر الصویره استان واسط به همت آستان قدس حسینی

 بخش پروژه های فنی و مهندسی حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) به احداث بیمارستان تخصصی زنان و زایمان در شهرستان الصویره استان واسط همت گماشته است.

مهندس محمد ضیاء، رئیس این بخش در مصاحبه سایت رسمی حرم گفت: نیروهای ما احداث ستونهای طبقه همکف پروژه بیمارستان تخصصی زنان و زایمان در شهرستان الصویره در استان واسط را به پایان رسانده اند. 

 وی افزود این پروژه در زمینی به مساحت هزار و هفتصد مترمربع در چهار طبقه بنا می شود و شامل بخشهای متعددی همچون هفت اتاق عمل، داروخانه مرکزی، بخش مراقبتهای ویژه، آزمایشگاه مرکزی، بخش اورژانس، بخش سونوگرافی و رادیولوژی و غیره می باشد.

آقای ضیاء افزود: این پروژه با سرعت در حال اجرا است و نیروهای ما تا کنون پانزده درصد از این پروژه را به انجام رسانده اند .

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به احداث بسیاری از پروژه های خدمت رسانی و بهداشتی در شهرهای مختلف اقدام نموده است و بدین ترتیب خدمات پزشکی رایگان به شهروندان و به ویژه خانواده های شهداء و مستضعفان ارائه می دهد.

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی