همکاری هشتصد خادم افتخاری در بخش حفاظت حرم مطهر و نصب هزار و هشتصد دوربین مدار بسته جهت حفظ امنیت زائران محترم

ترجمه سخنان مسئول بخش حفاظت آستان قدس حسینی: 

بخش حفاظت آستان قدس حسینی یکی از بخشهای مهم حرم مطهر است. این بخش در تنظیم زیارتهای میلیونی نقش مهمی دارد. طی برنامه امنیتی این بخش جهت تنظیم زیارت اربعین حسینی بیش از هشتصد خادم افتخاری در این بخش و دوشادوش نیروهای این بخش به فعالیت پرداختند. جهت نظارت کامل و حفظ امنیت زائران محترم بیش از هزار و هشتصد دوربین مداربسته در ورودیها، خروجیها و داخل صحن مطهر نصب گردیده است. 

نیروهای این بخش در تمامی مناطق مستقر شده اند و وظیفه مقابله با شایعات امنیتی را نیز بر عهده دارند. هماهنگیهای لازم نیز درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین با بخش عملیات استان کربلا و آستان قدس عباسی صورت گرفته است. 

الحمدلله هماهنگی بالایی بین ما و بین ادارات امنیتی و اطلاعاتی استان کربلا و استانهای دیگر وجود دارد وهمه امور طبق طرح امنیتی از پیش تعریف شده درحال انجام است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی